top of page

Acerca de

Avís legal

  1. Avís legal

Benvingut a la pàgina WEB de  www.accuraespai.com

A continuació, li exposem les condicions d'ús de la pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d'usuari dóna la mateixa i, per tant accepta les clàusules detallades en aquest document.

IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que www.accuraespai.com  és un domini de Marta Horrach Sole amb domicili social a Puigmal,28 de Vic i amb telèfon 613 146 006

NORMES D' UTILITZACIÓ

L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit d'aquesta WEB així com dels continguts i dels serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i els bons costums generalment acceptats i d'ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per tant, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d'aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, inclòs la introducció d'un virus o similar.

PROPIETAT INTEL·LIGENT LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que contenen, inclosos textos, documents, fotografies, dibuixos, que representin gràfiques, base de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals XXXXXXX és titular o amb llicències legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d' explotació, inclòs qualsevol tipus de reproducció, o distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, a través de qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l' autorització prèvia i expressa.

RESPONSABILITAT

La nostra intenció és oferir un lloc web que ofereix una operació contínua i de qualitat.

De totes maneres, us informem que no podem garantir l'accés continuat, i que es poden trobar amb interrupcions o aturades per factors o circumstàncies fora del nostre control.

www.accuraespai.com no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines Web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

www.accuraespai.com no és responsable per qualsevol dany que pugui sorgir, entre d' altres, de:

  • Interferències, interrupcions, fallides, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivat per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies de telecomunicacions i xarxes

 

  • Intrrruïdes mitjançant l' ús de programes maliciosos de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació.

 

  • Ús inadequat d'aquesta WEB.

 

  • Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l' ús de versions no actualitzades del mateix.

 

L'usuari, en cas de danys causats per un ús il·lícit o inadequat d'aquesta WEB, poden ser reclamats per danys i prejudicis.

A més, l'usuari respondrà per danys i perjudicis, que es deriva de l'ús de "robots", "Arañas",... o eines similars utilitzades per recollir o extreure dades o qualsevol altra acció en la seva part que imposin una càrrega per fer disminuir el funcionament de la WEB.

LEGISLACIÓ

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir fruit de la visita a la nostra WEB aconsellem que es contacti directament amb la nostra empresa a través de les dades de contacte que oferim, i exposi el cas, amb la finalitat d'arribar a un acord amistós per a les dues parts.

En cas contrari, la llei aplicable en cas de disputa o conflicte d' interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis i productes del present portal, serà la llei espanyola.

La nostra empresa i l'Usuari acorden sotmetre's als Jutges i Tribunals de domicili de l'Usuari, sempre que aquest estigui situat en territori d'Espanya i actuï en condició de consumidor.

 

 

 

  1. Política de privacitat

Àmbit de la política de protecció de dades personal

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal cobreix qualsevol tractament de dades que es produeixi quan es navego o interactuï a través de qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials en les quals es pot presentar (Facebook, Twitter, Instagram, etc..).

També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de l'empresa que requereix la recollida de dades, ja sigui en forma de document , imatge o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d'aquests mitjans, pot consultar informació i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, consultar, enviar fotos, comentaris, etc... i, per tant, proporcionar Informació de les dades personals. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat

¿Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment de les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades personals que facilitades seran tractades per Marta Horrach, amb domicili social Puigmal,  28 de vic CIF 78213666G Correu Electrònic marta@accuraespai.com

¿Quines dades personals es recullen i el seu propòsit?

Detallem, les dades personals que aconsegueix, així com les seves finalitats

 

 

 

 

 

¿Per quina raó utilitzarem les seves dades personals?

A continuació expliquem la base legal que permet tractar les seves dades personals.

1. - En compliment d'una relació contractual.

2. - Quan ens dóna el vostre consentiment. 

3.- Per a l'interès legítim d'Accura per mostrar serveis, productes i iniciatives que poden interessar.

4.- Compliment de les obligacions imposades per la llei.

Pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment en la direcció següent: marta@accuraespai.com

Dades no pertinents

Accura adverteix a l'usuari que, llevat de l'existència d'una representació de persona jurídica, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari només pot facilitar dades personals relatives a la pròpia identitat i que són adequats, pertinents, actual, exactes i certs

¿Quant temps es mantindrà les seves dades?

Accura conserva les seves dades personals, mentre és necessari per a la finalitat per la qual es recopilen. Si hi ha alguna directriu es detallarà en l' apartat que correspongui.

¿A qui comunicarem les seves dades?

Accura només cedirà les seves dades en els serveis que s' indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzarà cap transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari serà l'objecte de la comunicació i compartida amb la resta d'usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

Accura assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per tant, han adoptat mesures de seguretat essencials per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir la seva integritat i seguretat.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent i no posar a disposició de tercers del seu nom d'usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar l'empresa a qualsevol, robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers a l'usuari.

¿Quins són els seus drets quan que ens faciliti les seves dades personals?

Captura.JPG
Captura1.JPG
bottom of page